Kredi Çeşitleri

İşletme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.


Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.


Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.

Kredi Limiti : 500.000 TL

Ödeme Periyodu : 1-3-6 Aylık

Kredi Faiz Oranı :%7.5


Yatırım Kredisi

Tüm kooperatif ortakları için kullandırılacak yatırım kredileri(iş yeri edindirme ve taşıt edindirme) için uygulanacak üst limit 1.500.000 liradır.

Kredi Faiz Oranı :%7.5


1- İş Yeri Edindirme Kredisi:

Esnaf ve Sanatkarların mesleki faaaliyeti ile uyumlu olacak şekilde, faaliyet gösterdikleri veya gösterecekleri iş yerlerini satın almalarına imkan sağlanmak amacıyla kullandırılabilecek bir kredi ürünüdür.


Kredi Azami Vadesi : 120 Ay

Ödeme Periyodu :1-3 Aylık


2- Taşıt Edindirme Kredisi:

Esnaf ve Sanatkarların mesleki faaliyetlerinde kullanılmak üzere sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılabilecek bir kredi ürünüdür.


Kredi Azami Vadesi : 84 Ay

Ödeme Periyodu :1-3 Aylık