Bölge Birliği Amaç ve Faaliyetleri

Birliğin amacı; ortak kooperatiflerin ortaklarının mamullerini en iyi şartlarla değerlendirmelerine, kredi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, çalışmalarını koordine etmek ve müşterek menfaatlerini korumaktır.


Bu amaçla Birlik aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:


  • Bağlı kooperatiflerin ortaklarının mamullerinin sergi ve fuarlarda tanıtılmasına ve daha iyi şartlarla pazarlanmasına yardımcı olmak,
  • Ortaklarının hammadde, makine ve alet, basılı evrak, defter ve kitap gibi ihtiyaçlarını Merkez Birliğinin de yardımıyla tek elden ve ucuza temin etmek,
  • Ortaklarının kredi ihtiyaçlarının karşılanmasında, bankalar ile diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesinde ve sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak, ilgili bankalarla gerekli iş birliğini sağlamak,
  • Ortaklarının faaliyetleri ile ilgili her çeşit ekonomik teşkilatlanmaya öncülük etmek ve katılmak,
  • Bağlı kooperatif ortakları ve memurlarının mesleki ve kültürel yönden eğitilmeleri amacıyla, bunlarla ilgili burs teminine yardımcı olmak, gezi, müsamere, konferans ve açık oturum tertip etmek,
  • Ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bölge ölçüsünde sağlık ve dinlenme tesisleri, bakım evleri ve kreşler kurmak veya kurulmasına yardımcı olmak, bu amaçlarla fon oluşturmak,
  • Ortak kooperatifler bünyesinde ve bu kooperatifler arasında çıkacak anlaşmazlıklara hakemlik etmek, çözümlenemeyen konuları Merkez Birliğine bildirmek.

Bölge Birliğimiz bugün; Bursa, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Yalova İl ve İlçeleri ile Bandırma İlçesinin bağlı olduğu 44 Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet etmektedir.


Bölge Birliğimiz, Türkiye'de bir ilke imza atarak, 14 Mart 2002 tarihinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Hizmet Belgesini alarak bağlı Kooperatiflerimize en büyük armağanı vermiştir.


Kuruluşumuzdan bugüne Kooperatiflerimiz ile Esnaf ve Sanatkarlarımızın hizmetinde olan Bölge Birliğimize bağlı Kooperatiflerimizden 1997 yılından sonra Gayri Safi Gelirlerinden pay almamakta, ayrıca bilgisayar bakım sözleşmeleri, Kredi İşlemleri evrakları, seminer ve toplantı giderleri, e-mail ücretleri vb. bedeller Bölge Birliğimiz tarafından karşılanmaktadır.


Bölge Birliğimiz her yıl yaptığı eğitim seminerleri ile de Başkan ve Çalışanlarımızın eğitimini gerçekleştirmektedir.


Kuruluşundan bugüne geçmişi olan Bölge Birliğimizde Hasan KAMACI, Ahmet GÖRGÜLÜ, Ali Osman KANTAR Başkan olarak görev yapmışlardır.


07.04.2000 tarihinde Bölge Birliği Başkanlığına seçilen Bahri ŞARLI bu görevini halen sürdürmektedir.

HABER BAŞLIKLARI