Emet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi

Başkan

Emet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Başkan : CAVİT ÖZTÜRK
İl : Kütahya
Telefon : (274) 461 30 66
Fax : (274) 461 37 93
E-posta : emetekk@ekkmarmara.com
Web :
Adres : Kapaklıca Mah. Şehit Yusuf Kayalı Sk. Kat:2 No:5/B